Santapan Rohani


Random Hadith Widget

Sunday, October 11, 2009

Puasa Qadha' Ramadhan Atau Puasa Enam Syawal?

Bahagian 1

Selain daripada persoalan mengenai pelaksanaan puasa sunat enam Syawal (samada dilakukan berturut-turut ataupun rambang), satu lagi isu yang sering menjadi pertanyaan di kalangan masyarakat dalam hal ini ialah berkaitan kedudukan puasa qadha’ (Ramadhan). Terdapat dua persoalan yang harus dibincangkan di sini:


>> Melaksanakan puasa sunat enam Syawal sebelum mengqadha’ puasa Ramadhan.
>> Menggabungkan puasa qadha’ Ramadhan dengan puasa sunat enam Syawal.

Apa yang menjadi persoalan; bolehkah kedua perkara di atas ini dilakukan? Adakah kedua-duanya dibenarkan?

Sebelum diteruskan perbincangan panjang lebar ini, terlebih dahulu saya akui, saya bukanlah seorang yang arif dan bijak dalam soal agama. Masih banyak ilmu agama yang perlu saya pelajari. Namun demikian, berdasarkan pembacaan dan rujukan kepada mereka yang lebih arif, diharapkan perkongsian mengenai dua isu ini dapat membantu mereka yang masih kurang faham, untuk mendapatkan jawapan.

Hasil pembacaan saya dari sumber yang pelbagai, ternyata para ulama’ juga mempunyai pendapat yang berbeza dalam merungkai isu berkaitan dua puasa ini (qadha’ Ramadhan dan juga sunat enam Syawal).


(A) MANA YANG HARUS DIUTAMAKAN?

Di sini wujudnya perbincangan di kalangan para ulama’; apakah dibolehkan bagi seseorang itu untuk berpuasa sunat enam Syawal seandainya dirinya memiliki hutang puasa Ramadhan yang masih belum diqadha’nya? Terdapat dua pendapat ulama’ dalam hal ini:


# Pendapat Pertama: Boleh melakukannya.

Hujah-hujah yang diberikan:

(i) Aisyah R.A. pernah mengakhirkan hutang puasa Ramadhan yang perlu diqadha’nya hingga ke bulan Sya3ban yang akan datang.

Aisyah R.A. berkata (maksudnya): “Aku memiliki hutang puasa bulan Ramadhan. Aku tidak mampu mengqadha’nya kecuali pada bulan Sya3ban.” Kerana sibuk (melayani) Rasulullah SAW. [Sahih Muslim no: 1146. Sahih al-Bukhari, hadis no: 1950, penjelasan "kerana sibuk melayani Rasulullah SAW" ialah penjelasan salah seorang perawi hadith yang bernama Yahya bin Sa‘id.]


Para ulama’ yang mengemukakan pendapat pertama ini berhujah, sebagai isteri Rasulullah SAW, sudah tentu tidak mungkin Aisyah R.A. tidak melaksanakan puasa sunat enam Syawal. Mereka ini berkeyakinan, sudah pasti Aisyah R.A. melaksanakannya dan tindakannya yang mengqadha’ puasa Ramadhan pada bulan Sya3ban menunjukkan dibolehkan berpuasa sunat enam Syawal sekalipun seseorang itu memiliki hutang puasa Ramadhan.

(ii) Kewajipan mengqadha’ puasa Ramadhan tidak dibatasi oleh waktu-waktu tertentu.


Menurut Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim: Mazhab Malik, Abu Hanifah, Asy-Syafie, Ahmad dan jumhur salaf dan khalaf mengatakan: “Qadha’ puasa Ramadhan bagi mereka yang berbuka kerana uzur seperti kedatangan haid dan musafir, maka kewajipan mengqadha’nya adalah secara bertangguh (‘ala at-tarakhi), tidak disyaratkan qadha’ terus apabila boleh melakukannya”.
[Syarah Sahih Muslim 8/22]


Ini adalah berdasarkan firman Allah yang memberi keumuman bagi mengqadha’kan puasa Ramadhan.


Firman Allah SWT yang bermaksud: “Berpuasalah pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan tidak menghendaki kesusasah bagi kamu”. (Al-Baqarah 2: 185)

Menurut Imam Qurtubi rahimahullah: “Ayat ini menunjukkan wajibnya mengqadha’ puasa tanpa ditentukan harinya, kerana lafaz ayat tersebut berlaku sepanjang masa tanpa ditentukan pada masa-masa tertentu”. (Lihat: Al-Jami’ Li Ahkam Al-Quran 2/282. Al-Qurtubi)


# Pendapat Kedua: Tidak boleh melakukannya.

Hujah-hujah yang diberikan:

(i) Terdapatnya lafaz “thumma” (kemudian) dalam hadith yang menganjurkan puasa sunat enam Syawal.


Maksudnya: “Siapa yang berpuasa Ramadhan kemudian mengiringinya dengan (berpuasa) enam hari dari bulan Syawal, maka yang demikian itu seolah-olah berpuasa sepanjang masa” - [Hadith riwayat Imam Muslim di dalam Sahihnya, no: 1164]


Berdasarkan hadith ini, Rasulullah SAW mensyaratkan “berpuasa Ramadhan” terlebih dahulu, kemudian barulah “mengiringinya dengan enam hari dari bulan Syawal”. Ini menunjukkan puasa sunat enam Syawal hanya dilaksanakan sesudah seseorang itu menggenapkan puasa Ramadhannya. Tidak ada puasa enam di bulan Syawal, melainkan setelah sempurna puasa Ramadhannya. Dalam erti kata lain, jika ada puasa Ramadhan ditinggalkan, maka ia perlu diqadha’ terlebih dahulu. Kemudian barulah diiringi dengan puasa sunat enam Syawal.

(ii) Menepati ganjaran seolah-olah berpuasa sepanjang masa.

Hadith yang menganjurkan amalan puasa sunat enam Syawal ini menekankan tentang ganjaran yang diperoleh, iaitu seakan-akan berpuasa sepanjang masa (setahun). Mengikut perhitungan, ianya dikira sebagai 300+60 = 360, maka terlebih dahulu hendaklah dipastikan cukup harinya untuk 300 pahala kebaikan itu, kemudian barulah ditambah dengan 60 lagi pahala kebaikan, barulah boleh mendapatkan ganjaran puasa setahun.

(iii) Membayar hutang (wajib) hendaklah didahulukan sebelum memberi sedeqah (sunat).

Merujuk kepada firman Allah dalam ayat 133 surah Aali Imran seperti yang dikemukakan sebelum ini, Allah SWT menganjurkan kita supaya bersegera dalam melakukan amal kebajikan. Dalam hal ini, sudah tentulah amal yang wajib itu lebih perlu untuk disegerakan berbanding amal yang sunat. Penekanan mengutamakan yang wajib ini juga ada disebut dalam satu hadith Qudsi yang sahih (maksudnya):


"..dan tidaklah hampir kepada-Ku seorang hamba-Ku dengan apa jua pun, maka yang lebih Aku sukai adalah mereka melaksanakan amalan fardhu/ wajib ke atas mereka, dan sentiasalah mereka ingin menghampirkan diri mereka kepada-Ku dengan mengerjakan amalan sunat sehinggalah Aku kasih kepadanya...”
(Riwayat Al-Bukhari, no 6021)


Hadis di atas adalah sebagai asas keutamaan. Namun demikian, dari sudut praktikal, jawapannya mungkin berbeza menurut keadaan diri seseorang. Maksudnya, jika seseorang itu perlu qadha’ puasanya selama penuh 30, berpuluh atau berbelas hari (kerana nifas atau haid yang lama di bulan Ramadhan sebagai contoh), dan tubuhnya juga sihat dan diyakini masih kuat, maka eloklah dia mengerjakan puasa sunat Syawal terlebih dahulu ketika itu, kerana tempoh puasa sunat Syawal adalah singkat berbanding tempoh qadha’ puasa (sepanjang tahun).

Bagaimanapun harus diingat, walaupun tempoh bagi puasa qadha’ adalah panjang, namun kita tetap tidak pasti adakah kita mampu sampai ke tarikh itu, atau barangkali ajal yang datang menjemput kita terlebih dahulu.

Dalam hal ini, seseorang yang mati sebelum sempat menggantikan puasa Ramadhannya, tetapi sudah berpuasa sunat Syawal, pasti akan bermasalah kerana dia dikira masih berhutang dengan Allah SWT. Sementara itu, bagi seseorang yang mati setelah menyelesaikan puasa qadha’nya tetapi tidak sempat berpuasa sunat Syawal, pastinya tiada sebarang masalah pun, malah mungkin juga diberikan pahala sunat Syawal itu sekali. Ini adalah berdasarkan kepada sabda Nabi SAW (maksudnya):


" ... barangsiapa yang beringinan melakukan kebaikan tetapi tidak melakukannya, telah dituliskan oleh Allah baginya pahala penuh, maka jika ia beringinan dan kemudian melakukannya, maka telah dituliskan oleh Allah di sisinya 10 pahala sehingga 700 kali ganda…" (Riwayat Al-Bukhari, no: 6010):: KESIMPULANNYA ::

Di sini kita harus memahami bahawa darjat puasa qadha’ adalah lebih tinggi dan tanggungjawab bagi menunaikannya adalah jauh lebih besar berbanding sunat Syawal kerana puasa qadha’ adalah puasa wajib dan merupakan ‘hutang' ibadah dengan Allah berbanding puasa Syawal yang hanyalah sebagai tambahan pahala (perkara sunat).

Justeru itu, hendaklah kita mengutamakan qadha’ puasa Ramadhan terlebih dahulu sebelum kita melakukan puasa sunat enam Syawal kerana sesungguhnya kita tidak tahu bilakah Izrail akan datang mencabut nyawa kita…

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Bahagian 2

Sepertimana yang dinyatakan dalam bahagian pertama tajuk ini, terdapat dua persoalan berkaitan puasa qadha’ Ramadhan dan juga puasa sunat enam Syawal. Persoalan yang pertama sudahpun dibincangkan dengan panjang lebar dalam bahagian pertama. Maka sekarang fokusnya adalah pada persoalan yang kedua, iaitu isu berkaitan penggabungan kedua-dua puasa ini.


(B) FORMULA DUA DALAM SATU??

Di Malaysia, terdapat pandangan yang amat masyhur yang membolehkan ibadah puasa dilakukan dua dalam satu, iaitu berpuasa qadha’ Ramadhan dan berpuasa sunat enam Syawal dalam satu hari. Mereka ini yang terdiri daripada kalangan ulama’ Syafi’iyyah berpendapat, ganjaran puasa sunat enam Syawal tetap akan diperolehi apabila seseorang itu berpuasa qadha’, sekalipun tidak berniat menggabungkan kedua-duanya.

Menurut mereka, memadai dengan niat hanya untuk berpuasa qadha’, tetap juga akan beroleh pahala puasa sunat enam Syawal, namun pahala yang diperolehi itu adalah kurang berbanding pahala bagi orang yang berpuasa kedua-duanya secara berasingan. [Lihat: Hasyiah Asy-Syarqawi ‘Ala Tuhfah At-Tullab 1/428, cet, Darul Ma'rifah, Fatawa Al-Azhar 9/261 Al-Maktabah Asy-Syamilah]

Mereka mengatakan amalan ini mendapat juga pahala puasa sunat oleh kerana kebetulan puasa qadha’ tersebut dilakukan dalam bulan Syawal, sama seperti pahala sunat tahiyyatul masjid yang juga diberikan kepada orang yang terus melakukan solat fardhu apabila masuk ke dalam masjid. Wallahu a3lam.

Namun apa pun jua, mereka yang membenarkan amalan begini tidak pula mengemukakan sebarang dalil dari Al-Qur’an mahupun Hadith yang sahih yang membolehkannya. Apabila Nabi, para sahabat dan salaf soleh tidak melakukannya, maka pastinya ia bukanlah amalan yang terpilih dan terbaik kerana pilihan Nabi SAW dan para sahabat selamanya adalah yang terbaik.

Al-Khatib Asy-Syarbini berkata: “Jika seseorang berpuasa qadha’ atau puasa nazar atau puasa sunat yang lain di bulan Syawal, adakah dia mendapat pahala sunat (Syawal) atau tidak? Saya tidak mendapati pendapat ulama’ yang menyebut tentangnya, dan yang zahirnya adalah dapat pahala tersebut (pahala puasa yang diniatkannya). Namun, dia tidak mendapat pahala sebagaimana yang disebut oleh hadith yang menerangkan tentang kelebihan puasa enam tadi, khasnya mereka yang tertinggal puasa Ramadhan kemudian berpuasa pada bulan Syawal. Ini kerana mereka tidak memenuhi maksud hadith tersebut (menyempurnakan puasa Ramadahan kemudian diikuti dengan puasa enam)”. [Mughni Al-Muhtaj 2/184 cet, Darul Kutub Al-Ilmiah, Beirut]


>> HUJJAH – HUJJAH PENOLAKAN FORMULA 2 DALAM 1

(1) Jika seseorang mengatakan boleh menggabungkan puasa qadha’ (yang wajib) dengan puasa Syawal (yang sunat), maka sudah tentu selepas ini timbul pula individu yang cuba menggabungkan solat wajib dengan solat sunat, seperti gabungan solat fardhu Isyak dengan solat sunat Tarawih. Maka ini pasti menyebabkan masalah lain timbul dalam ibadah wajib termasuk rekaan-rekaan pelik seperti mencampurkan solat fardhu Subuh dengan solat sunat Istikharah dan lain-lain.

(2) Menurut Prof. Dr Syeikh Abd Malik as-Sa'dy (ex-Lajnah Fatwa Iraq) dan Prof Dr Mohd ‘Uqlah el-Ibrahim (Jordan), amalan wajib tidak boleh digabungkan dengan apa-apa amalan wajib atau sunat yang lain, kerana amalan wajib memerlukan tumpuan khusus yang tidak berbelah bahagi semasa pelaksanaannya dan ia perlu bagi mengangkat tuntutan kewajibannya. Justeru, tindakan menggabungkan ini pasti mengurangkan kesempurnaan hamba tersebut dalam menunaikan tuntutan wajib mereka. Wallahu a3lam.

(3) Tindakan A'isyah R.A. yang melewatkan puasa qadha’ juga boleh dijadikan hujjah bahawa beliau mengasingkan puasa qadha’ dengan puasa sunat Syawal. Maka inilah yang sepatutnya dijadikan ikutan, iaitu dengan tidak menggabungkan kedua puasa ini.

Aisyah menyebut (maksudnya): "Kewajiban ke atasku untuk puasa (qadha’) dari puasa Ramadhan, maka tidaklah aku menggantikannya sehingga datang Sya3ban" (Hadith Riwayat Muslim, no: 101)


(4) Amalan wajib (qadha’) memerlukan niat yang ‘jazam' (tepat dan pasti) maka tindakan menggabungkannya dengan niat puasa sunat mungkin boleh merosakkan kepastiannya. Kerana itulah ulama’ yang mengizinkannya mencadangkan agar diniat puasa qadha’ sahaja, adapun Syawal itu dipendamkan sahaja dengan harapan Allah menerimanya. Bagaimanapun, ulama’ yang mencadangkan ini jelas menyatakan bahawa tindakan menggabungkannya akan mengurangkan pahala sunat Syawal kerana tidak diniat dan tidak dilakukan sepenuhnya (Hasyiah As-Syarqawi ‘ala al-Tahrir, Syeikh Zakaria Al-Ansary, 1/427; naqal dari Min Ahsanil Kalam Fil Fatawa, Atiyyah Saqr, 2/23)


(5) Menurut Syeikh Abu Raghib al-Asfahani, Syeikh Ihsan Muhammad 'Aayish al-'Utaibi dan juga disebutkan oleh Dr Yusof Al-Qaradawi di dalam kitabnya Fiqh Awalwiyyat, amalan sunat tidak boleh dilaksanakan sebelum amalan fardhu. Ini adalah merujuk kepada hadith Nabi SAW yang menyebut bahawa puasa sunat Syawal itu dilakukan setelah puasa Ramadhan.


Nabi SAW bersabda (maksudnya): "Barangsiapa telah berpuasa Ramadhan kemudian diikuti dengan (puasa) enam hari dari Syawal maka ia adalah seperti (pahala) puasa ad-Dahr (setahun)” (Hadith Riwayat Al-Bukhari, no: 6502)


(6) Kita dapat melihat penggunaan ‘fe3il madhi’ iaitu ‘past tense’ bagi puasa Ramadhan, mungkin sahaja boleh membawa makna sesiapa yang belum lengkap puasa Ramadhannya, maka perlulah melengkapkannya terlebih dahulu, kemudian barulah dibolehkan bagi mereka untuk mendapatkan peruntukan pahala sunat Syawal.:: KESIMPULANNYA ::


Daripada perbincangan yang terbatas ini, dapatlah dibuat kesimpulan bahawa sebaiknya kedua-dua puasa ini hendaklah dilakukan secara berasingan dengan mendahulukan yang wajib (qadha’) daripada yang sunat (Syawal). Menyempurnakan puasa bulan Ramadhan terlebih dahulu dengan menggantikan puasa-puasa yang tertinggal kemudian barulah dikerjakan puasa sunat Syawal adalah lebih bertepatan dengan maksud hadith saranan berpuasa sunat di bulan Syawal itu sendiri demi mendapatkan keutamaannya, iaitu seolah-olah berpuasa sepanjang masa (setahun).


Tidak dinafikan, puasa sunat mempunyai kelebihan yang besar di sisi Allah SWT dan sangat digalakkan oleh Rasulullah SAW. Namun, sebagaimana yang diketahui umum, amalan sunat adalah sebagai penampal kepada mana-mana kekurangan dalam amalan fardhu. Justeru itu, sempurnakanlah dahulu qadha’ beberapa hari yang tertinggal, kerana kita tidak tahu apakah hayat dan kesihatan yang ada akan berterusan sehingga kita dapat menunaikannya di masa hadapan.


Bagi orang yang tidak sempat melakukan puasa sunat kerana sibuk dengan puasa wajib, diharapkan Allah SWT akan tetap memberikan ganjaran berdasarkan niat dan azamnya. Ini adalah berdasarkan kepada sabda Nabi SAW (maksudnya): “Apabila seorang hamba Allah sakit atau musafir (beliau tidak dapat melakukan amalan yang biasa dilakukannya) maka dituliskan baginya pahala seperti amalan yang biasa dilakukannya sewaktu tidak bermusafir dan sewaktu sihat” [Sahih Al-Bukhari no. 2834]


Akhir kalam, semoga kita semua diberikan taufiq dan hidayah oleh Allah SWT ke jalan yang diredhai-Nya serta dapat melaksanakan ibadah puasa enam hari di bulan Syawal ini dengan sempurna, dan seterusnya dimasukkan ke dalam golongan mereka yang mendapat kejayaan dunia dan akhirat. Aamiiin...


RUJUKAN:


3 comments:

 1. salam buat AziM~

  tgk tajuk, dh leh nampak mcm same je.. bile tgk, rupe2nya mmg same.. lepas tu barulah tgk komen kat blog sendiri kat n3 ni.. rupenye ade mintak izin nk copy.. dua2 parts laktu =D

  spt yg saya katakan pd awal n3 tu, saya bukanla org yg arif utk berbicara hal tu, tapi saya cube usahakan cari info n buat ringkasan sendiri dgn merujuk kpd mereka yg lbh arif.. apepun, terima kasih ye sebab sudi copy n sebar2kan.. mudah2an ada manfaat yg boleh diambil darinya..

  ReplyDelete
 2. maaf ye saudari.. :)

  sebelum copy ana dah beritahu dah tapi mungkin saudari tak perasan.

  apapun ilmu yang baik perlulah kita sebarkan..

  ReplyDelete
 3. as i mentioned before, mmg x sedar mula2 tu, rupa2nya mmg de minta izin nk copy.. jd anta xde la buat salah ape2 pun, thus no need to say "maaf" to me =)

  yup.. sama2la kita menyebarkan ilmu yang baik sebagai tambahan ilmu serta peringatan buat diri sndiri sambil ingtkan teman2 yg lain..

  ReplyDelete

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Waktu Solat